niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Skład Rady Gminy Drukuj

Stanisław Wcisło - Przewodniczący Rady Gminy (pełni dyżur we wtorki w godz. 9-12)

Maria Woźniak -Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Radni:

Beata Iwona Boś

Jadwiga Ewa Gubała

Wincenty Ryszard Krawczyk

Jerzy Mirosław Kwiecień

Marian Okraj

Tomasz Andrzej Pasternak

Artur Patrzałek

Krzysztof Samburski

Agata Segda

Bożena Segda

Gustaw Treliński

Stanisław Wesołowski

Kazimierz Janusz Ziółkowski