niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Informacje o gminie

mapa powiatuPowierzchnia: 95,6 km2
Ludność: 4763
Sołectw: 26

 

Gmina Gnojno położona jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, około 45 km od Kielc. Gmina stanowi najbardziej wysuniętą na północ część Powiatu Buskiego, zajmuje teren pagórkowaty, położony w obrębie Pogórza Szydłowskiego i Niecki Połanieckiej, przy trasie Jędrzejów - Staszów. Jest gminą o dużych walorach ekologicznych, wielu atrakcjach turystycznych oraz sporym potencjale gospodarczym dla przyszłych inwestorów, zwłaszcza z branży rolniczo-przetwórczej. Położona jest z dala od wielkiego przemysłu, na urozmaiconym, pagórkowatym terenie porośniętym liczną roślinnością i lasami. Malowniczości dodają naszej okolicy rzeki: Sanica, Wschodnia i Rudnianka. Położenie tych rzek stwarza dobre warunki do zakładania stawów rybnych. Czekamy tylko na chętnych inwestorów. W samym Gnojnie do atrakcji turystycznych należy niewątpliwie kościół parafialny z XV w. oraz zespół dworski zajmowany obecnie przez Dom Pomocy Społecznej . W Balicach obecny kościół parafialny został przebudowany z dawnego pałacu , pozostały też zabudowania gospodarcze . W Janowicach warto obejrzeć pozostałości parku dworskiego.