niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Strona internetowa Gminy Gnojno
KOMUNIKAT Drukuj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gnojno,       

w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) informuję, że od dnia 1 lipca 2013 roku nastąpi zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gnojno. 

Zmiana systemu nakłada na mieszkańców między innymi obowiązek złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Termin złożenia deklaracji upływa w dniu 15 maja 2013 r.

Druk deklaracji dostępny jest u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Gnojnie (sekretariat) lub na stronie internetowej gminy  www.gnojno.gminy.com.pl w zakładce „Nowe zasady gospodarowania odpadami”.

Więcej…
 
PRZYSTĘPIENIE DO OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNOJNO NA LATA 2016–2023 Drukuj

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Gnojno przystąpiła do opracowania "Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023" zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju.

Więcej…
 
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW Drukuj

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowa ustawa całkowicie zmienia zasady odbierania odpadów i ich segregacji, a także pobierania opłat. Zgodnie z nowelizacją od 1 lipca 2013 roku Gmina Gnojno staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Wspomniana ustawa jest efektem dostosowywania polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej. W myśl nowych rozporządzeń, obowiązek odbioru odpadów z gospodarstw domowych i innych podmiotów do tego zobowiązanych, ma zostać poddany ściślejszej kontroli, tak by wyeliminować zjawisko „dzikich wysypisk” i inne nieprawidłowości. Monitorowany ma być także proces utylizacji i składowania odpadów. Szczególny nacisk położono na kwestię recyclingu, a zatem segregowania odpadów i odzyskiwania surowców wtórnych.

Więcej…
 
Odpowiedź od Pani Premier Beaty Szydło Drukuj

Podziękowanie za życzenia powrotu do zdrowia przesłane Pani Premier przez uczniów, młodzież z terenu Gminy Gnojno i księdza Marka Wesołowskiego (do pobrania).

 
Badania Ankietowe Drukuj

Ruszają badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny:

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL