niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Kredyt preferencyjny dla rolników Drukuj

Rolnicy poszkodowani w 2015 roku wskutek gradu, huraganu i suszy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Gnojnie po odbiór protokołów indywidualnych  z oszacowania strat w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku w/w klęsk żywiołowych.

Informujemy, że w terminie nie później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję rolnicy mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o kredyt preferencyjny muszą posiadać protokół z oszacowania szkód w ich gospodarstwie rolnym, a dodatkowo w przypadku wystąpienia szkód w wysokości powyżej 30%, protokół za pośrednictwem naszego Urzędu musi zostać przesłany do  Wojewody celem uzyskania potwierdzenia strat.

Rolnicy u których straty nie przekraczają 30% strat w gospodarstwie, w celu uzyskania pomocy muszą przedłożyć bezpośrednio w banku protokół strat sporządzony przez gminną komisje (protokół nie musi być potwierdzony przez Wojewodę).