niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Referendum już w najbliższą niedzielę Drukuj

referendumW najbliższą niedzielę - 6 września - Polacy odpowiedzą w ogólnopolskim referendum na trzy pytania:

1) Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

2) Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3) Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Lokale wyborcze zostaną otwarte dla głosujących już o godz. 6 rano. Głosować można do godz. 22.

Aby oddać głos, należy zabrać do lokalu wyborczego ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku "X" w kratce pod pytaniem. Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak "X" odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej "TAK" albo odpowiedzi negatywnej "NIE". Głos będzie nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawi się znak "X" w obu kratkach obok odpowiedzi na pytanie lub nie postawiło się go w żadnej z kratek. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy innej osoby, także niepełnoletniej. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny (nie może polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby). Komisja jest zobowiązana, na prośbę osoby niepełnosprawnej, do przekazania ustnie treści obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej.
Osoby niewidome lub słabowidzące mogą głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu osoba niepełnosprawna musi zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Referendum ogólnokrajowe jest wiążące wówczas, jeżeli frekwencja wyniesie powyżej 50% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.