niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Ankieta - dostęp do internetu Drukuj

W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami nad weryfikacją i aktualizacją danych związanych z potrzebami użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usług bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa internetu świadczonego w miejscach publicznych za pomocą hotspotów, opracowana została ankieta dla obywateli naszego kraju, mająca na celu pozyskanie danych na temat ich potrzeb w zakresie dostępu do wyżej wymienionych usług.

Przedmiotowa ankieta jest dostępna w postaci elektronicznej pod adresem: www.mapa.uke.gov.pl/ankiety/.

Dla osób, które nie mają dostępu do Internetu dane z ankiety mogą być przekazywane również:

  1. telefonicznie na numer infolinii Centrum Informacji Konsumenckiej tel. 801 900 853 - pracownik UKE przyjmujący Państwa zgłoszenie, w trakcie prowadzonej rozmowy wypełni we współpracy z Państwem odpowiednią ankietę, lub
  2. listem tradycyjnym na adres:
    Urząd Komunikacji Elektronicznej
    ul. Kasprzaka 18/20
    01-211 Warszawa
    (z dopiskiem: Mapy popytu - zgłoszenia użytkowników)

Wersja papierowa ankiety dostępna jest również w sekretariacie urzędu gminy.