niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie od dnia 1 stycznia 2012 r.
przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Tytuł projektu:

„Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno

- szansą na znalezienie pracy”

Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.1 ,, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Na czym polega projekt?

Projekt wdrażany jest w celu aktywnej integracji społecznej i zawodowej poprzez ułatwianie dostępu do rynku pracy osobom nieaktywnym zawodowo, poszukujących pracy i chcącym rozszerzyć swoje możliwości zdobycia zatrudnienia przez zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Adresaci projektu:
Wsparciem objętych zostanie 9 osób, w tym 5 kobiet i 4 mężczyzn, bez względu na poziom wykształcenia, w tym:

 • osoby w wieku aktywności zawodowej lecz  będące nieaktywne zawodowo- w tym bezrobotne, zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku- Zdroju,
 • osoby korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie (zamieszkałe na terenie Gminy Gnojno).

Uczestnicy Projektu będą mieli zapewnione:

 • bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych,
 • warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,
 • wyżywienie w trakcie szkolenia,
 • wsparcie dochodowe.

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 9 osób- podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Cele szczegółowe projektu:

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych u 9 osób.
 • Zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy.
 • Upowszechnienie pracy socjalnej  poprzez objęcie kontraktami socjalnymi 9 podopiecznych GOPS i zatrudnienie jednego pracownika socjalnego.
 • Niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych.

Kto może być beneficjentem, uczestnikiem projektu:
Adresatami projektu są osoby nieaktywne zawodowo, lecz będące w wieku aktywności zawodowej. Mogą to być zarówno osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku- Zdroju, jak również osoby niezarejestrowane, lecz także pozostające bez zatrudnienia.
Uczestnicy są rekrutowani spośród podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, będące jednocześnie mieszkańcami Gminy Gnojno.
Na możliwość uczestnictwa w projekcie nie ma wpływu poziom wykształcenia osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w projekcie.
W założeniach projektu przyjęto, iż uczestnikami projektu zostanie5 kobiet oraz 4 mężczyzn.

Korzyści dla podopiecznych wynikające z uczestnictwa w projekcie:
Beneficjenci projektu będą uczestniczyć w szkoleniach pozwalających uzyskać konkretne kwalifikację i umiejętności, przydatne na rynku pracy, chce rozszerzyć ich możliwości i szansę zatrudnienia. Pogłębianie wiedzy na temat sposobów poruszania się na rynku pracy, efektywnej umiejętności zaprezentowania się pracodawcy.
Szkolenia kończą się egzaminami i wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie konkretnych umiejętności.
Uczestnicy projektu mają zapewnione wsparcie finansowe w postaci zasiłków finansowych.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 1 STYCZNIA- 31 GRUDNIA 2012 R.
CZAS REALIZACJI SZKOLEŃ I WARSZTATÓW: MAJ-CZERWIEC    WRZESIEŃ - LISTOPAD

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel./fax 41 353 20 36; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

GOPS