sobota, 27 maja 2017 roku
Przypominamy o terminie składania wniosków o oszacowanie szkód Drukuj

Przypominamy, że producenci rolni, których gospodarstwa doznały szkody w wyniku przymrozków wiosennych (zjawisko wystąpiło w okresie od 9 do 11 maja 2017 r.), mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoich  gospodarstwach w terminie do dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek).

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy Gnojno, w pokoju nr 11 - sekretariat.

Do wniosku producent rolny dołącza kopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, oraz kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

(do pobrania wniosek )