sobota, 27 maja 2017 roku
Niekorzystne zjawisko atmosferyczne – wnioski o oszacowanie strat Drukuj

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych - które miał miejsce w okresie od dnia 09.05.2017r do dnia 11.05.2017 roku Wójt Gminy Gnojno informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoich  gospodarstwach w terminie do dnia 22 maja 2017 roku.

 

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy Gnojno, w pokoju nr 11 - sekretariat.

Do wniosku producent rolny dołącza kopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, oraz kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

(do pobrania wniosek )