piątek, 25 kwietnia 2014 roku
PIT przez internet Drukuj

pitNaczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju zachęca do składania zeznań rocznych za 2012 r. przez Internet

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu możesz złożyć: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2012 rok.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych musisz:

  • posiadać dostęp do Internetu,

  • przygotować dane takie jak: NIP, PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, kwotę przychodu wykazanego w zeznaniu rocznym za 2011 r. która zabezpiecza autentyczność składanej deklaracji.

Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator :
  1. Numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

  2. Numer NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dalej wystarczy 5 kroków:

  1. wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz z zakładki Do pobrania aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobierz właściwy formularz z zakładki Formularze,

  2. wypełnij formularz,

  3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2011r.,

  4. wyślij dokument,

  5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Dlaczego warto złożyć deklarację drogą elektroniczną?

Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem.

Pozwala to nie tylko ograniczyć formalności do minimum ale również gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu. Do wysłania najpopularniejszych deklaracji nie jest też potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. W zakładce „Formularze"  kolorem czerwonym  zaznaczone są deklaracje, które można złożyć bez podpisu kwalifikowanego. Możliwe jest też składanie drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego korekty deklaracji oraz wspólnego rozliczenia się małżonków bez wymogu złożenia przez jednego z małżonków pełnomocnictwa – UPL-1.

System stworzony został w taki sposób, by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez żadnego wysiłku. Jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu deklaracji. Zaletą systemu jest przejrzystość oraz to, że ma wiele przydatnych rozwiązań technicznych, m.in. rozwijane listy pól, obowiązkowe pola są oznaczone ramką i dodatkowo opisane. Ponadto program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych danych zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji. W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika.

Nie ma też powodu martwić się, czy złożony w ten sposób formularz dotarł do urzędu – program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji albo wyświetli odpowiedni komunikat. Złożony poprawnie dokument elektroniczny pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania, deklaracji lub informacji bezpośrednio w urzędzie skarbowym.


Chcesz wysłać zeznanie przez Internet? Informacje oraz formularze do pobrania na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.