niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Gospodarka odpadami
KOMUNIKAT Drukuj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gnojno,       

w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) informuję, że od dnia 1 lipca 2013 roku nastąpi zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gnojno. 

Zmiana systemu nakłada na mieszkańców między innymi obowiązek złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Termin złożenia deklaracji upływa w dniu 15 maja 2013 r.

Druk deklaracji dostępny jest u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Gnojnie (sekretariat) lub na stronie internetowej gminy  www.gnojno.gminy.com.pl w zakładce „Nowe zasady gospodarowania odpadami”.

Więcej…
 
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW Drukuj

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowa ustawa całkowicie zmienia zasady odbierania odpadów i ich segregacji, a także pobierania opłat. Zgodnie z nowelizacją od 1 lipca 2013 roku Gmina Gnojno staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Wspomniana ustawa jest efektem dostosowywania polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej. W myśl nowych rozporządzeń, obowiązek odbioru odpadów z gospodarstw domowych i innych podmiotów do tego zobowiązanych, ma zostać poddany ściślejszej kontroli, tak by wyeliminować zjawisko „dzikich wysypisk” i inne nieprawidłowości. Monitorowany ma być także proces utylizacji i składowania odpadów. Szczególny nacisk położono na kwestię recyclingu, a zatem segregowania odpadów i odzyskiwania surowców wtórnych.

Więcej…
 
Do pobrania Drukuj
 1. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Ikona pdf   Ikona doc
 2. Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość   
 3. Informacja o wypełnianiu deklaracji
 4. Przykłady wypełnionych deklaracji: Przykład 1; Przykład 2

Uchwały Rady Gminy Gnojno związane z gospodarką odpadami:

 1. Uchwała Nr XXV/167/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
 2. Uchwała Nr XXV/168/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Uchwała Nr XXVII/180/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
 4. Uchwała Nr XXVIII/186/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 5. Uchwała Nr XXVIII/187/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
  przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Gnojno

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL