sobota, 27 maja 2017 roku
Gospodarka odpadami
Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowe stawki opłat określone zostały w uchwale nr XVII/125/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2016 r. i wynoszą:

  • 5 zł miesięcznie od osoby przy zbiórce selektywnej,
  • 9 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn odpowiedniej stawki i liczby osób podanej w deklaracji złożonej Wójtowi.

Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku ponownego składania deklaracji. Nowe deklaracje należy składać w przypadku np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania (segregacji) odpadów.

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Janik
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku Drukuj

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH z terenu GMINY GNOJNO W 2017 r.

ZM - zmieszane odpady komunalne oraz biodegradowalne

SEG - odpady segregowane: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, metal

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, odbywać się będzie:

  • w I półroczu 2017 r. w miesiącu MAJU po zgłoszeniu telefonicznym na nr (41) 353 50 27 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 19.05.2017 r.
  • w II półroczu 2017 r. w miesiącu LISTOPADZIE po zgłoszeniu telefonicznym na nr (41) 353 50 27 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 20.11.2017 r.

UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane!

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano.
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr tel.: (41) 353 50 27, P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków.

Do pobrania: Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Gnojno w 2017 roku

 
Nowy wzór deklaracji Drukuj

W lipcu 2016 r. weszły w życie uchwały Rady Gminy Gnojno regulujące gospodarkę odpadami, podjęte w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  1. Uchwała nr XV/102/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno.
  2. Uchwała nr XV/103/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  3. Uchwała nr XV/104/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  4. Uchwała nr XV/105/16 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmieniony został formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można obecnie złożyć w formie papierowej lub elektronicznie.

Do pobrania: obowiązujący wzór deklaracji:

- nowe stawki opłat - wersja edytowalna lub do wypełnienia ręcznie

- stare stawki opłat - wersja edytowalna lub do wypełnienia ręcznie.

 
Zbiórka odpadów komunalnych w II półroczu 2016 r. Drukuj

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W II PÓŁROCZU 2016 ROKU
NA TERENIE GMINY GNOJNO

 

Miesiąc Balice, Bugaj, Falki, Janowice Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Kostera, Maciejowice, Ruda, Rzeszutki, Wólka Bosowska, Zagrody, Zawada Gorzakiew,
Grabki Małe, Jarząbki, Płośnia, Poręba, Skadla
Wola Bokrzycka,
Wola Zofiowska, Zofiówka
Gnojno, Glinka, Januszowice, Pożogi, Raczyce
K-B
IV piątek
SEG
III wtorek
K-B
IV środa
SEG
III czwartek
K-B
IV czwartek
SEG
III piątek
VII 22.07 19.07 27.07 21.07 28.07 15.07
VIII 26.08 16.08 24.08 18.08 25.08 19.08
IX 23.09 20.09 28.09 15.09 22.09 16.09
X 28.10 18.10 26.10 20.10 27.10 21.10
XI 25.11 15.11 23.11
17.11 24.11
18.11
XII 23.12 20.12 28.12 15.12
22.12 16.12

K-B - zmieszane odpady komunalne oraz biodegradowalne

SEG - odpady segregowane: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, metal

Wywóz odpadów z posesji z trudnym dojazdem odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego indywidualnie z odbierającym (w razie pytań prosimy o kontakt na numer telefonu podany poniżej).


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, odbywać się będzie w LIPCU po zgłoszeniu telefonicznym na nr (41) 3535027 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 20.07.2016 r. UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane.

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano.
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr tel. (41) 3535027, P.H-U "Zieliński" ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Gnojno w 2016 r.

 
Zbiórka odpadów komunalnych w I półroczu 2016 r. Drukuj

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
NA TERENIE GMINY GNOJNO

 

Miesiąc Balice, Bugaj, Falki, Janowice Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Kostera, Maciejowice, Ruda, Rzeszutki, Wólka Bosowska, Zagrody, Zawada Gorzakiew,
Grabki Małe, Jarząbki, Płośnia, Poręba, Skadla
Wola Bokrzycka,
Wola Zofiowska, Zofiówka
Gnojno, Glinka, Januszowice, Pożogi, Raczyce
K-B
IV piątek
SEG
III wtorek
K-B
IV środa
SEG
III czwartek
K-B
IV czwartek
SEG
III piątek
I 22.01 19.01 27.01 21.01 28.01 15.01
II 26.02 16.02 24.02 18.02 25.02 19.02
III 25.03 15.03 23.03 17.03 24.03 18.03
IV 22.04 19.04 27.04 21.04 28.04 15.04
V 27.05 17.05 25.05
19.05 28.05 [1]
20.05
VI 24.06 21.06 22.06 16.06
23.06 17.06

[1]  - SOBOTA

K-B - zmieszane odpady komunalne oraz biodegradowalne

SEG - odpady segregowane: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, metal

Wywóz odpadów z posesji z trudnym dojazdem odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego indywidualnie z odbierającym (w razie pytań prosimy o kontakt na numer telefonu podany poniżej).


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, odbywać się będzie w MAJU po zgłoszeniu telefonicznym na nr (41) 3535027 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 20.05.2016 r. UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane.

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano.
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr tel. (41) 3535027, P.H-U "Zieliński" ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Gnojno w I półroczu 2016 r.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL