sobota, 27 maja 2017 roku
Ochrona środowiska
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GNOJNO Drukuj

Gmina Gnojno opracowała dokument pn. "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GNOJNO".

Dokument został opracowany dzięki dofinansowaniu ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Finansowanie zadania:

1) Środki WFOŚiGW w Kielcach - 14 000,00 zł,  tj. 80% kosztów kwalifikowanych zadania;

2) Budżet Gminy Gnojno - 3 500,00 zł, tj. 20% kosztów kwalifikowanych zadania.

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno" (PGN) jest strategicznym dokumentem mającym wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną.

PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Struktura PGN jest zgodna z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem PGN jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Gnojno do roku 2020.

Z dokumentem można zapoznać się pod adresem: http://bip.gminy.com.pl/gnojno/pliki/PGN.pdf

 
Inwestycje OZE Drukuj

W nawiązaniu do pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie udzielenia informacji o planowanych do realizacji w najbliższych kilku latach (2017, 2018, 2019) inwestycji, przedsięwzięć dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej i pozyskiwania energii z instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) przez samorządy, przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe Urząd Gminy w Gnojnie prosi o podanie planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Dane dotyczące inwestycji proszę przekazać w formie tabelarycznej  według załączonego wzoru (do pobrania) do dnia 31 stycznia 2017 r.

WÓJT

Zbigniew Janik

 
Informacja Wójta Gminy Gnojno Drukuj

 

 

 

 

Informuję, że w bieżącym roku zawarto umowę na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno”. Koszt zadania wynosi 20.000 zł. Realizacja tego zadania jest finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 16.000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków Gminy Gnojno.

WÓJT

Zbigniew Janik

Gnojno, listopad 2016r.

 

 
Czyste powietrze Drukuj

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

Źródła odpadów

Tworzywo sztuczne

Produkty wykonane z recyklowanego tworzywa

Butelki

PRT (politereftalan etylenu)

Butelki, długopisy, inne opakowania, włóknina (tkanina „polar”), opakowania spożywcze

Rury, kable, profile okienne

PCW (polichlorek winylu)

Wykładziny podłogowe, rury, kable, parapet, elementy wzmocnień nabrzeży, podstawy znaków drogowych i ekranów dźwiękochłonnych

Opakowania żywności (tacki, tuby), opakowania kosmetyczne

PP (polipropylen)

Meble ogrodowe, rury, palety, skrzynki, błotniki rowerów, elementy ogrodzeń, doniczki, zderzaki samochodowe

Folie opakowaniowe, folie rolnicze

PE (polietylen)

Torebki plastikowe, folie budowlane, folie dachowe, torby na śmieci, doniczki, wieszaki, ławki

Opakowania spożywcze

PS (polistyren)

Opakowania techniczne, wieszaki

Nośniki CD/DVD

PC (poliwęglan)

Klosze do lamp, kompozyty konstrukcyjne dla elektrotechniki i motoryzacji

Czy wiesz, że:

  • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
  • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Pomocne linki:

http://www.plasticseurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/