sobota, 27 maja 2017 roku
Kolektory słoneczne Drukuj

W projekcie, polegającym na montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gmin objętych projektem, tj.: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije.

Osoba składająca wniosek musi być zameldowana na terenie jednej z gmin objętych projektem oraz musi być właścicielem budynku mieszkalnego, w którym będzie montowany kolektor słoneczny.
Sam wniosek składany jest w Gminie, na terenie której zlokalizowany jest ten budynek.

Uwaga!

Kolektory słoneczne będą służyły do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyłącznie w ramach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wyklucza się ich wykorzystanie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (w tym wynajmu lokali) oraz w budynkach letniskowych.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz szwajcarskiej stronie projektu Swiss Contribution. Instytucją realizującą projekt jest Gmina Busko-Zdrój.

 


 

Projekt pn.: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.

W marcu 2009 roku samorządy powiatu buskiego i pińczowskiego, zainteresowane wspólną realizacją projektu o roboczej nazwie “Kolektory słoneczne”, podpisały list intencyjny w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu oraz pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych.

W dniu 17 kwietnia 2009 roku w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) został złożony Zarys Projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. Dokument ten stanowił wstępną deklarację udziału w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy w ramach 2 obszaru priorytetowego – Środowisko i infrastruktura.

Zarys projektu został ostatecznie zaakceptowany przez stronę szwajcarską w sierpniu 2010 roku.

Kolejnym etapem związanym z procedurą pozyskania dofinansowania było złożenie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP) – szczegółowego wniosku wraz z załącznikami – m.in. studium wykonalności projektu.

Jednym z dokumentów niezbędnych do złożenia KPP było porozumienie między gminami partnerskimi, regulujące wzajemne prawa i obowiązki w trakcie przygotowania i realizacji projektu. Porozumienie takie, między Gminą Busko-Zdrój jako Instytucją Realizującą a gminami: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije, zostało podpisane w dniu 18 stycznia 2011 roku.

W dniu 14 marca 2011r. została złożona do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie Kompletna Propozycja Projektu.

Umowa w sprawie projektu między stroną polską (MRR) i stroną szwajcarską została podpisana w dniu 16 stycznia 2012 r.

W dniu 20 lutego 2012 r. Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała umowę w sprawie realizacji projektu z WWPE.