niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Gminny Program Rewitalizacji
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne Drukuj

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE Drukuj

Wójt Gminy Gnojno zaprasza mieszkańców na otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie, o godzinie 12.30.

Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki opracowanej diagnozy, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych, partnerstwo z podmiotami zewnętrznymi oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji, a także zapewniona będzie możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.

 
Zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych Drukuj

 

 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023, Wójt Gminy Gnojno zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Drukuj

Wójt Gminy Gnojno

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Gnojno

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gnojno. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Więcej…
 
Progam Rewitalizacji Gminy Gnojno - warsztaty Drukuj

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojno zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno, które odbędą się w dniu 25 października 2016 roku w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie, zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

godz. 10:00 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady, sołtysi);

godz. 12:00 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych);

godz. 14:00 – sektor gospodarczy (przedsiębiorcy, rolnicy).

Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy oraz propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag
i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Wójt Gminy Gnojno

Zbigniew Janik

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014–2020”

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL