niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne Drukuj

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 09.11.2016 r. do dnia 20.11.2016 r. w następujących formach:

1. 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”,

c) bezpośrednio do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Gnojnie w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 18.11.2016 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki opracowanej diagnozy, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona była możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.

3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłaszania uwag do dokumentu Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno, mapa poglądowa wyznaczonego obszaru zdegradowanego i mapa poglądowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji, dostępne były od 9.11.2016 r.:

· w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu;

· w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gnojno (www.gnojno.gminy.com.pl)

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.