niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
OGŁOSZENIE Drukuj

Wójt Gminy Gnojno zaprasza mieszkańców na otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie, o godzinie 12.30.

Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki opracowanej diagnozy, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych, partnerstwo z podmiotami zewnętrznymi oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji, a także zapewniona będzie możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.