sobota, 27 maja 2017 roku
Gminny Program Rewitalizacji
OBWIESZCZENIE Drukuj

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023

Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023.

Więcej…
 
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne Drukuj

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20.02.2017 r. do dnia 27.02.2017 r. w następujących formach:

1.  Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisując w tytule „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno”;

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, z dopiskiem: „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno”;

c)      bezpośrednio do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Gnojnie, w godzinach pracy urzędu.

2.  Spotkania otwartego z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, umożliwiających omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 20.02.2017 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.

3.  Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023” dostępne były od 20.02.2017 r.:

- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu,

- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gnojno (www.gnojno.gminy.com.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, które odbyło się w dniu 20.02.2017 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

WÓJT

Zbigniew Janik

 
OGŁOSZENIE Drukuj

 

 

 

Wójt Gminy Gnojno

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023


Zakres konsultacji społecznych obejmuje założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Gnojno. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag od interesariuszy rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 20.02.2017 r. do dnia 27.02.2017 r. w następujących formach:

1.

Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisując w tytule „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno”,

 

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, z dopiskiem: „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno”,

 

c)    bezpośrednio do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Gnojnie w godzinach pracy urzędu.

2.

Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Gnojno.

Pliki do pobrania:
1.    Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023 (Projekt 1.0).
2.    Formularz zgłaszania uwag.


 
Program rewitalizacji - spotkanie konsultacyjno-informacyjne Drukuj

Logo FE PT Logo FS

 

 

 

Wójt Gminy Gnojno zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gnojno, o godzinie 12.30.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.

 
OGŁOSZENIE Drukuj

Wójt Gminy Gnojno zaprasza na warsztaty dla przedstawicieli partnerów projektów rewitalizacyjnych, związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno, które odbędą się w dniu 03 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy w Gnojnie o godzinie 11:00.

Podczas spotkaia zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji, przykłady dobrych praktyk rewitalizacji w Polsce i za granicą, źródło finansowania projektów rewitalizacyjnych oraz partnerstwo zewnętrzne przy montażu i realizacji projektu.

Wójt Gminy Gnojno
Zbigniew Janik

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL