sobota, 25 października 2014 roku
Ogłoszenie o przetargu Drukuj

Wójt Gminy Gnojno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Gnojno stanowiących własność Gminy Gnojno (szczegóły tutaj)

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj

Wójt Gminy Gnojno ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Gnojno stanowiącej własność Gminy Gnojno (szczegóły tutaj)

 
Informacja Drukuj

Fundacja Terebint w ramach prowadzonych działań statutowych, udostępnia nieodpłatny poradnik, skierowany dla osób starszych, niewidzących i niedowidzących, a traktujący o ułatwieniach skierowanych dla tych wyborców, a wprowadzonych razem z aktualizacją Ustawy Prawo Wyborcze z dnia 5 stycznia 2011r.

Wspomniany podręcznik znajduje się pod adresem: http://www.fundacja-terebint.cba.pl/proj004.php

Z poważaniem w imieniu zarządu Fundacji
Paweł Kaźmierczak
Fundacja Terebint

 
UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW ! Drukuj

15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA

Agencja Rynku Rolnego przypomina  że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Agencja Rynku Rolnego informuje iż kończą się  kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek.

Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty.

Liczy się data stempla pocztowego.

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie Agencji pod zakładką  EMBARGO ROSYJSKIE.

 
Informacja Drukuj

 
Uwaga producenci owoców i warzyw! Drukuj

Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że ostateczny termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia w ramach mechanizmu "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw" upływa z dniem 15 października 2014r.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia powinny być składane w odniesieniu do operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania produktów, które fizycznie się już dokonały i zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.