wtorek, 25 listopada 2014 roku
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii Drukuj

W związku ze stwierdzonym przypadkiem choroby zakaźnej - wścieklizny u lisa, w miejscowości Gnojno, gmina Gnojno, na terenie powiatu buskiego, w elu ograniczenia ryzyka zagrożenia epizootycznego związanego z szerzeniem się choroby zakaźnej w zakresie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania przypadków wścieklizny, zaleca:

 

Więcej…
 
Informacja Drukuj

 

 

 

 

Gmina Gnojno informuje, że zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gnojno w roku 2014" jest dofinansowane ze środków:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50%
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 35%
- Gminy Gnojno w wysokości 15%.

Koszty kwalifikowane zadania obejmowały: demontaż pokryć dachowych i unieszkodliwienie eternitu w ilości 13,728 Mg na 8 posesjach oraz unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest – eternitu zdeponowanego na 8 posesjach i ich unieszkodliwienie w ilości 14,806 Mg.

 
Informacja Drukuj

 
Projekt "Pełnosprawny Wyborca" Drukuj

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu "Pełnosprawny wyborca", którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowaliśmy dla Państwa w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu  wyżej wspomnianych grup wyborców.

Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
tel. 12 629 85 14 kom. 663 883 336
www.firr.org.pl

 
Do 14 listopada producenci cebuli, kapusty lub jabłek mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia Drukuj

Wielu producentów cebuli, kapusty czy jabłek ponosi straty z powodu nałożenia na towary z naszego kraju embarga przez Rosję. Aby zrekompensować im starty wynikające z utraty tego rynku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała wsparcie. Jego wysokość wyniesie:

  • 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;
  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

Wsparcie to będzie wypłacane jako tzw. pomoc de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w jej ramach,  w ciągu trzech ostatnich lat,  nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Więcej…