niedziela, 23 listopada 2014 roku
Informacja Drukuj

 
Projekt "Pełnosprawny Wyborca" Drukuj

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu "Pełnosprawny wyborca", którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowaliśmy dla Państwa w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu  wyżej wspomnianych grup wyborców.

Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
tel. 12 629 85 14 kom. 663 883 336
www.firr.org.pl

 
Do 14 listopada producenci cebuli, kapusty lub jabłek mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia Drukuj

Wielu producentów cebuli, kapusty czy jabłek ponosi straty z powodu nałożenia na towary z naszego kraju embarga przez Rosję. Aby zrekompensować im starty wynikające z utraty tego rynku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała wsparcie. Jego wysokość wyniesie:

 • 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;
 • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

Wsparcie to będzie wypłacane jako tzw. pomoc de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w jej ramach,  w ciągu trzech ostatnich lat,  nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Więcej…
 
Wiele się dzieje w filii w Kosterze Drukuj

1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015, w którym  wzięli udział nauczyciele, przedstawiciele samorządu oraz rodzice.

Więcej…
 
Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Drukuj

Od 3 listopada 2014 w Szkole Podstawowej w Gnojnie działa Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju (harmonogram poniżej)

Do obowiązków Poradni w ramach realizacji punktu konsultacyjnego należy:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży (badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne),
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 4. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:
  • badań psychologicznych,
  • badań pedagogicznych,
  • badań logopedycznych,
  • prowadzenia mediacji,
  • interwencji kryzysowej,
  • warsztatów,
  • porad,
  • konsultacji,
  • wykładów,
  • prelekcji,
  • działalności informacyjno – szkoleniowej,
  • udziału w posiedzeniach rad pedagogicznych,
  • konsultacji z nauczycielami,

Zapraszamy na spotkania ze specjalistami.

Więcej…