sobota, 23 lipca 2016 roku
DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI Drukuj

Firma AMD Group z Kielc poszukuje chętne osoby w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego do udziału w projekcie pt. „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”.

Więcej informacji zawiera załączone Ogłoszenie o rekrutacji

 
Półkolonie dla dzieci Drukuj

Wójt Gminy Gnojno informuje, że w terminie od 25.07.2016 r. do 5.08.2016 r. w Gimnazjum w Gnojnie będzie organizowana półkolonia dla dzieci (w wieku 6-16 lat) rolników ubezpieczonych w KRUS.

Warunkiem uczestnictwa dzieci w półkolonii jest:
1. Co najmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę rolniczą.
2. Uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł od dziecka.

Proszę rodziców o zgłaszanie dzieci na półkolonię - zapisy u sołtysa w terminie do 10 lipca 2016 r. (!!!).
Przy zapisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia oraz nr telefonu rodziców/opiekunów.

 
Rajd rowerowy Drukuj

 
Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach Drukuj

Publikujemy pismo dotyczące prawidłowej eksploatacji kopalin, przesłane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach (do pobrania).

 
Brak reakcji Wykonawców - coraz większy problem Drukuj

O problemach związanych z wykonaniem niektórych obiektów w gminie mówiło się już dawno. Pisała o tym również lokalna prasa (artykuł do pobrania). Dodatkowo powagę sytuacji potwierdza pismo otrzymane od SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, informujące o zawieszeniu lądowania  śmigłowców ratowniczych. Jako powód podano cyt. "wystające kamienie, stwarzające realne zagrożenie poderwania kamieni podczas lądowania i startu". Decyzję  o zawieszeniu podjęto po przeglądzie miejsc gminnych do lądowania śmigłowców ratowniczych SP ZOZ LPR, dokonanym na polecenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Dotychczas wykonawcy inwestycji nie podjęli żadnych działań zmierzających do usunięcia niedociągnięć. Jak długo jeszcze dzieci i młodzież nie będą mogły korzystać z boiska? Tego jak na razie nie wie nikt.

 
Harmonogram wymiany wodomierzy Drukuj

Informujemy mieszkańców, że pracownicy Urzędu Gminy w Gnojnie będą wymieniać u odbiorców wody wodomierze, których legalizacja jest nieaktualna.
Planowane terminy prac przedstawia poniższa tabela:

Miejscowość

Termin

Zawada

27.06 – 01.07.2016

Balice

04 – 22.07.2016

Kostera*

25.07.2016

Bugaj*

26.07.2016

Maciejowice

27 – 29.07.2016

Janowice Raczyckie*

01.08.2016

Zagrody*

02.08.2016

Raczyce

08 – 26.08.2016

Wola Bokrzycka*

29 – 30.08.2016

Gorzakiew*

31.08 – 02.09.2016

Glinka*

05 – 06.09.2016

Rzeszutki*

07.09.2016

Wola Zofiowska

12 – 16.09.2016

Gnojno*

19 – 30.09.2016

* dotyczy posesji, na których w ciągu ostatnich czterech lat nie dokonano wymiany wodomierza

Prosimy o przygotowanie swobodnego dostępu do wodomierza. W przypadku nieobecności w wyżej wymienionych terminach, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem urzędu (tel. stacj. 41-353-20-38 lub kom. 505-090-246) celem ustalenia innego terminu wymiany wodomierza.

Możliwe są zmiany w harmonogramie w przypadku konieczności usunięcia awarii lub wykonania pilnych prac. W przypadkach zmiany terminów będziemy o tym informować na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.