czwartek, 8 grudnia 2016 roku
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - nabór ochotników Drukuj

Do pobrania: Komunikat w sprawie naboru ochotników do Służby Przygotowawczej

 
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne Drukuj

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Gnojno Drukuj

 

 

 

 

Informuję, że w bieżącym roku zawarto umowę na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno”. Koszt zadania wynosi 20.000 zł. Realizacja tego zadania jest finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 16.000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków Gminy Gnojno.

WÓJT

Zbigniew Janik

Gnojno, listopad 2016r.

 

 
Uroczyste nadanie sztandaru dla OSP Gnojno, w 98 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Drukuj

W dniu 11 listopada 2016 r., odbyło się uroczyste nadanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnie.

http://galeria.gnojno.com.pl/galeria/albums/userpics/10002/DSC_0239~0.JPG

Więcej…
 
Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Drukuj

Przedsięwzięcie III.2.2.Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury rekreacyjne, sportowej i kulturalnej wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE Drukuj

Wójt Gminy Gnojno zaprasza mieszkańców na otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie, o godzinie 12.30.

Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki opracowanej diagnozy, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych, partnerstwo z podmiotami zewnętrznymi oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk rewitalizacji, a także zapewniona będzie możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.