piątek, 31 października 2014 roku
Uwaga producenci owoców i warzyw! Drukuj

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 29 października 2014r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw, w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 1468).

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj

Wójt Gminy Gnojno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Gnojno stanowiących własność Gminy Gnojno (szczegóły tutaj)

 
Ogłoszenie o przetargu Drukuj

Wójt Gminy Gnojno ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Gnojno stanowiącej własność Gminy Gnojno (szczegóły tutaj)

 
Informacja Drukuj

Fundacja Terebint w ramach prowadzonych działań statutowych, udostępnia nieodpłatny poradnik, skierowany dla osób starszych, niewidzących i niedowidzących, a traktujący o ułatwieniach skierowanych dla tych wyborców, a wprowadzonych razem z aktualizacją Ustawy Prawo Wyborcze z dnia 5 stycznia 2011r.

Wspomniany podręcznik znajduje się pod adresem: http://www.fundacja-terebint.cba.pl/proj004.php

Z poważaniem w imieniu zarządu Fundacji
Paweł Kaźmierczak
Fundacja Terebint

 
UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW ! Drukuj

15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA

Agencja Rynku Rolnego przypomina  że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Agencja Rynku Rolnego informuje iż kończą się  kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek.

Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty.

Liczy się data stempla pocztowego.

Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie Agencji pod zakładką  EMBARGO ROSYJSKIE.

 
Informacja Drukuj