piątek, 19 września 2014 roku
UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW ! Drukuj

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw,które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że  w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla producentów dla dotkniętych embargiem rosyjskim. Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r.

Powyższa informacja wynika z  rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190).

Komunikat na stronie ARR

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

 
Szczepienie lisów - akcja jesienna 2014r. Drukuj

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737)

uprzejmie informuję, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 23 – 30 września 2014r. ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim, kwadratowym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 15 gramów, koloru brązowo-zielonego.

Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu oraz wyłożone ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Dodatkowo apeluję o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzi na pakiecie powoduje, iż lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
Bogdan Konopka

 
Trwają kontrole u Producentów poszkodowanych embargo Drukuj

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż od poniedziałku w całym kraju trwają kontrole zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach plantacji czy upraw. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia dla dotkniętych embargo rosyjskim. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane powiadomienia będą zakwalifikowane do złożenia wniosku o rekompensatę, która zostanie wypłacona zgodnie ze stawkami ogłoszonymi przez KE.

Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września.

Kontrolą objęte jest 100% powiadomień złożonych od 18 sierpnia do 3 września.

 
Gmina Gnojno w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Drukuj

Gmina Gnojno już po raz czwarty uczestniczy w przedsięwzięciach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tegoroczna kampania, do której włączyli się uczniowie Gimnazjum z Gnojna oraz ze Szkoły Podstawowej z Gnojna i Raczyc, uczy jak być kreatywnym i nie bać się nowych wyzwań. Wzorem lat ubiegłych uczniowie wzięli udział w licznych konkursach, wykazując się nie lada pomysłowością i oryginalnością. Własna inicjatywa i zaangażowanie uczniów zostały nagrodzone.

Więcej…
 
Informacja dla producentów owoców i warzyw - III Drukuj

Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia.

Szczegółowe informacje oraz zaktualizowany formularz znajduje się na stronie Agencji Rynku Rolnego.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano komunikat o nadzwyczajnym wsparciu sektora owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem.

 
Święto Plonów w Gminie Gnojno -2014 Drukuj

Tegoroczne Święto Plonów w gminie Gnojno miało wyjątkową oprawę. Świętowanie rozpoczęło się 15 sierpnia o godz. 13 otwarciem i poświęceniem świetlicy wiejskiej w Raczycach. Uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali: przedstawiciel samorządu wojewódzkiego w osobie Pana Piotra Żołądka, powiatowego w osobie Pana Stanisława Klimczaka i gminnego w osobach: Pani Jolanty Stachowicz, Pana Piotra Terleckiego, Pana Gustawa Trelińskiego, Pana Jerzego Gierczaka i Pani Heleny Frankiewicz. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał również Pan Zdzisław Pniewski – Prezes LGD „Białe Ługi”. Poświęcenia obiektu, który będzie służył mieszkańcom, dokonał ks. Adam Pajda.

Więcej…