środa, 22 lutego 2017 roku
Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Drukuj

 
OGŁOSZENIE Drukuj

 

 

 

Wójt Gminy Gnojno

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023


Zakres konsultacji społecznych obejmuje założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Gnojno. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag od interesariuszy rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 20.02.2017 r. do dnia 27.02.2017 r. w następujących formach:

1.

Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisując w tytule „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno”,

 

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, z dopiskiem: „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno”,

 

c)    bezpośrednio do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Gnojnie w godzinach pracy urzędu.

2.

Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Gnojno.

Pliki do pobrania:
1.    Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023 (Projekt 1.0).
2.    Formularz zgłaszania uwag.


 
Program "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie informuje, że wydawanie artykułów żywnościowych dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" odbędzie się w dniach:

  • 20.02.2016  w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • 21.02.2016  w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • 22.02.2016 w godzinach od 8:00 do 14:00.
 
Odpowiedź z Watykanu Drukuj

Miło nam poinformować Mieszkańców, że z Watykanu nadeszła odpowiedź na życzenia, które dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy wysłały do Papieża Franciszka w grudniu ub. roku.

Więcej…
 
Program rewitalizacji - spotkanie konsultacyjno-informacyjne Drukuj

Logo FE PT Logo FS

 

 

 

Wójt Gminy Gnojno zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gnojno, o godzinie 12.30.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.

 
Odnawialne źródła energii - ankieta dla mieszkańców Drukuj

Gmina Gnojno rozpoczęła działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), obejmujących dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy.

Warunkiem aplikowania gminy o środki z RPO WŚ 2014-2020 jest zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez odpowiednią liczbę chętnych, dlatego prosimy mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dopłaty do montażu mikroinstalacji OZE o wypełnienie i złożenie w urzędzie zamieszczonej poniżej ankiety (termin składania ankiet - 10.03.2017 r.).

Zebrane ankiety pozwolą na oszacowanie zainteresowania poszczególnymi rodzajami instalacji OZE i właściwe przygotowanie wniosku o przyznanie dofinansowania.

Kwota przeznaczona na ten cel dla gmin w Województwie Świętokrzyskim, szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz wysokość dofinansowania zostaną podane z chwilą ogłoszenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

WÓJT
Zbigniew Janik

Do pobrania: Ankieta-OZE